Aktivitetstilbuddet Loppen

Loppen er et aktivitets- og samværstilbud for psykiatrimiljøet og er beliggende på Palle Simonsens Vej 23

Formålet er at tilgodese den enkelte borgers behov for aktiviteter og socialt samvær samt at give den enkelte borger mulighed for at vedligeholde, forbedre og udvikle sociale og praktiske færdigheder gennem social samvær og aktiviteter.

Gennem indgående kendskab til borgeren og borgerens personlige funktionsmåde, ressourcer og behov, planlægges og tilrettelægges der målrettede pædagogiske aktiviteter, så der i gennem de daglige aktiviteter skabes et udviklingspotentiale for den enkelte borger.