Støtte og hjælp i hverdagen

Bank-Mikkelsens Vej 24-28 er bo- og aktivitetstilbud til dig over 18 år, som har brug for særlig hjælp og støtte i hverdagen, fordi du har udviklingshæmning, og en eller flere diagnosticerede sindslidelse(r) som f.eks. OCD, skizofreni, affektive psykoser.

I husene 24-28 bor der 24 borgere, der foruden et eller flere udviklingshandicap har diagnosticerede sindslidelser såsom OCD, skizofreni, affektive psykoser m.m. Det vil sige, at alle borgere har dobbelt diagnoser.

Alle borgere har behov for hjælp og støtte til dagligdagens funktioner - herunder behov for døgndækning.

Der er stor variation i borgernes behov for støtte og hjælp. Nogle borgere har pga. deres dobbelt diagnoser et permanent behov for omfattende eller fuld støtte, andre borgere har - afhængigt af deres psykiske tilstand - i perioder behov for moderat støtte og i andre perioder behov for omfattende eller fuld støtte.

Kommunikation og mobilitet
Flertallet af borgerne har verbalsprog. Nogle af borgernes færdes med støtte af en medarbejder, andre borgere kan færdes på egen hånd i nærområdet. Både borgernes evne til at kommunikere og til at færdes selvstændigt er afhængig af deres psykiske tilstand.