Ydelsesbeskrivelser


Ydelsesbeskrivelserne beskriver de ydelser, der gives på Bank-Mikkelsens Vej 20-28.

Ydelsesbeskrivelserne er politisk godkendt og fastsætter serviceniveauet på vores tilbud ved at specificere sammenhængen mellem en borgers funktionsniveau og de ydelser, borgeren tilbydes i tilknytning til vores tilbud.

Ydelsesbeskrivelsen informerer blandt andet om:

  • vores målgruppe
  • antal pladser
  • formål og faglig referenceramme
  • graduering af støttebehov
  • ydelsens indhold og omfang
  • handleplaner og pædagogiske planer
  • takst
  • egenbetaling

Se ydelsesbeskrivelserne for de enkelte bo- og aktivitetstilbud i højre side.

Autisme- og strukturmiljøet hus 20-22

Psykiatrimiljøet hus 24-28