Tilsyn

Her kan du læse mere her om de tilsyn, der føres på vores område.

TILSYNSMYNDIGHEDEN
I henhold til §16 i Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres fra hvert enkelt tilbud.

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside her, hvor du finder gældende lovgivning og vejledninger - bl.a. lov om socialtilsyn og den dertilhørende bekendtgørelse

FØDEVARESTYRELSEN
Fødevarestyrelsen fører kontrol ca. 1xårligt.

 

Tilsynsrapport

Vi har haft anmeldt tilsyn i december 2017 fra Socialtilsynet

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter

Kontrolrapporten kan findes på fødevarestyrelsens hjemmeside ved at søge på det enkelte hus.