Takster

Du kan finde oplysning om vores takster for både døgntilbud og aktivitets-og samværstilbud her.

På tilbudsportalen kan du også finde de gældende takster for både døgntilbud og aktivitets- og samværstilbud.  

Takster for aktivitets- og samværstilbud

Takst 1:  Kr. 529,- pr. dag

Takst 2:  Kr. 393,- pr. dag

Takster for døgntilbud

Kr. 4541,- pr. døgn i forudsigelighedsmiljøet hus 20-22

Kr. 2373,- pr. døgn i psykiatrimiljøet hus 24-28