Botilbuddene

De fire boenheder drives efter §108 i Lov om Social Service.

  • Hus 20-22 er et autisme- og strukturmiljø og består af to boenheder.
  • Husene 24-28 er et psykiatrimiljø og består af to boenheder, idet hus 26 er opdelt. 

Du kan læse mere om boenhederne i boksene til højre.
  

Autisme- og strukturmiljøet

Hus 20-22 er et botilbud til dig over 18 år, som har brug for et forudsigeligt og struktureret miljø.

Psykiatrimiljøet

Hus 24-28 er et botilbud til dig over 18 år, som har brug for særlig hjælp og støtte i et psykiatrimiljø.