Aktiviteten

Aktiviteten er et aktivitets- og samværstilbud for autisme- og strukturmiljøet og er beliggende på Palle Simonsens Vej 21

Formålet er at tilgodese den enkelte borgers behov for aktiviteter og socialt samvær samt at give den enkelte borger mulighed for at vedligeholde, forbedre og udvikle sociale og praktiske færdigheder gennem socialt samvær og aktiviteter. 

Gennem indgående kendskab til borgeren og borgerens personlige funktionsmåde, ressourcer og behov, planlægges der målrette pædagogiske aktiviteter, der giver mening for den enkelte borger.

Udvikling af kommunikation og anvendelse af kommunikationsredskaber er den primære indfaldsvinkel til de daglige aktiviteter - både de fælles og de individuelle.