Forudsigelighed og struktur i hverdagen

Bank-Mikkelsens Vej 20-22 er et bo- og aktivitetstilbud til dig over 18 år, som har brug for et forudsigeligt og struktureret miljø, fordi du har udviklingshæmning - eventuelt med en diagnose indenfor autismespektret og/eller komplekse hjerneskader.

I husene 20-22 bor der 14 borgere i alderen 18-59 år, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har behov for fuld hjælp og støtte i alle dagligdagens funktioner, og som har behov for døgndækning.

Målgruppen er voksne udviklingshæmmede mennesker med komplekse hjerneskader samt flere med autisme, hvor der kræves forudsigelighed og struktur i hverdagen.

Kommunikation
Borgerne har desuden behov for støtte og hjælp til kommunikation og brug af kommunikationsredskaber, der kan kompensere for manglende verbal kommunikation. En stor del af borgerne har et kommunikationspas og kommunikerer på individuel vis ved brug af individuelle kommunikationsredskaber såsom mimik, tegn, foto, konkreter, lyde, tegn til tale, dagsprogrammer, boardmarker m.m.

Mobilitet
Borgerne er fysisk mobile i varierende grad - flere benytter hjælpemidler såsom badestole/taburetter, transportkørestole, lift, specielle spiseredskaber m.m. Kørestole og lifte kan kun tilbydes til midlertidig brug.