Hvem er vi

Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej 20-28 er et bo- og aktivitetstilbud for 38 voksne borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Tilbuddet er målrettet to forskellige brugergrupper og består af fire boenheder og to aktivitets- og samværstilbud. 

Botilbuddet drives efter Servicelovens §108.
 
Til hver brugergruppe er der tilknyttet eget aktivitets- og samværstilbud, som drives efter Servicelovens §104.