Lokalaftale

Her kan du finde lokal aftale om hviletid og fridøgn, ulempetillæg og afspadsering samt visse arbejdstidsbestemmelser indgået med virkning fra den 1. oktober 2009.

 

Lokalaftale