Er du pårørende?

Ønsker du mere viden om vores bo- og aktivitetstilbud, kan du læse mere her.

Er du jobsøgende/studerende?

Ønsker du viden om ledige stillinger, eller hvordan vi er som praktiksted, så kan du læse mere her.

Er du sagsbehandler?

Ønsker du mere viden om ydelsesbeskrivelser, takster eller lovgrundlag, så har vi samlet informationen til dig.

Adresseændring

Vi har fået nye adresser pr. 9. oktober 2017 i forbindelse med, at Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om ændring af vejnavn.

Botilbuddene

Vi har fire boenheder målrettet to forskellige brugergrupper, hvis behov enten tilgodeses i Autisme/strukturmiljøet og psykiatrimiljøet.

Aktivitetstilbuddene

Vi har to aktivitets- og samværstilbud målrettet to forskellige brugergrupper, hvis behov enten tilgodeses i autisme/strukturmiljøet eller psykiatrimiljøet.

Ydelsesbeskrivelse og takster

I ydelsesbeskrivelsen kan du læse om den hjælp og støtte, som Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsensvej 20-28 kan tilbyde. 

Udviklingsplan 2018

I udviklingsplanen kan du læse mere om de fælles fokusområder, som der arbejdes med overordnet i Social- og Handicap Drift samt vores egne indsatsområder herunder.